Obsługa worka elektrostatycznego

(Za wyjątkiem modeli GS115 i GS110)

Wymień worek kiedy zapełni się zanieczyszczeniami. Częstotliwość jest zależna od czasu użytkowania odkurzacza oraz rodzaju zanieczyszczeń. W odkurzaczach serii HX, wskaźnik poziomu napełnienia worka przypomni o sprawdzeniu poziomu zbieranych zanieczyszczeń po upłynięciu kilkunastu godzin pracy jednostki centralnej.

Używaj tylko oryginalnych worków Cyclo Vac. Używanie zamienników, które mają ograniczony przepływ powoduje większe wysilenie silnika i utratę gwarancji Twojej jednostki centralnej.

  1. Aby dostać się do worka odepnij dwa klipsy i zdejmij zbiornik na zanieczyszczenia.

2. Zdejmij worek na zanieczyszczenia z króćca ssącego i zaklej otwór wlotowy (Naklejka znajduje się na każdym worku). Wyrzuć zużyty worek – każdy worek jest jednorazowego uzytku.

3. Załóż nowy worek. Aby to zrobić upewnij się, że wypustki na króćcu są zrównane z wcięciami na worku.

4. Upewnij się, że worek jest odpowiednio zamontowany poprzez dociśnięcie go do ogranicznika na króćcu (A). Przekręć worek o 20 stopni (B), tak aby wypustki na króćcu nie były zrównane z wcięciami na worku.

5. Załóż z powrotem pojemnik na zanieczyszczenia i zabezpiecz go zapinając oba klipsy.

6. (Dla modeli GS) Okrągły filtr Cyclofiltre powinien zostać wymieniony co 3 wymiany filtra workowego (po upływie 45 godzin pracy urządzenia) lub w razie potrzeby częściej.

Używanie modeli hybrydowych bez worka elektrostatycznego

Zalecamy opróżnianie worka na zanieczyszczenia i czyszczenie filtra stałego co najmniej co 3 miesiące lub częściej -zależnie od częstotliwości użytkowania odkurzacza.

1. Aby opróżnić zbiornik na zanieczyszczenia:

  • Odłącz jednostkę od prądu.
  • Odepnij oba klipsy zabezpieczające i opróżnij zbiornik do odpowiedniego kontenera na śmieci.

2. Czyszczenie i konserwacja filtra stałego:

  • Nie demontuj filtra.
  • Załóż na dolną część jednostki centralnej duży foliowy worek. Przytrzymaj go jedną ręką tak, aby ciasno obejmował jednostkę.
  • Drugą ręka delikatnie potrząsaj filtrem.

3. Zamontuj z powrotem zbiornik na zanieczyszczenia pamiętając o zapięciu obu klipsów zabezpieczających.

Podłącz jednostkę do prądu.

Uwagi:
Jeżeli filtr stały jest poplamiony lub wydziela nieprzyjemny zapach może być wyprany ręcznie w zimnej wodzie (bez wybielacza). Wypłukaj go i wysusz przed ponowym montażem. Nie susz filtra w suszarce do ubrań.

Konserwacja filtra stałego:
Ten filtr w kształcie worka nie wymaga specjalnej konserwacji. Będzie on sprawdzony przez autoryzowanego dealera Cyclo Vac w czasie inspekcji Twojego odkurzacza po około 500 godzinach użytkowania.

Wymiana filtra pyłu węglowego

Zalecamy wymianę filtra pyłu węglowego po 3 zmianach worka na zanieczyszczenia lub po 45 godzinach użytkowania. W odkurzaczach serii DL, GX i HX, wyświetlacz technologii Data Sync wskaże kiedy należy wymienić filtr pyłu węglowego. Wskazania te są wynikiem licznika czasu znajdującego się na układzie scalonym w odkurzaczu. Aby wymienić filtr:

1. Odepnij klips trzymający obudowę filtra i delikatnie unieś do góry.

2. Wyjmij i wyrzuć zużyty filtr.

3. Zamontuj nowy filtr w obudowie. Upewnij się, że strzałki nadrukowane na filtrze zwrócone są w kierunku wylotu.

4. Zamknij obudowę filtra i zapnij klips.