Adres:

ul. Chłapowskiego 9
64-000 Kościan

Dane kontaktowe: