01.02.2022: Konkurs został zakończony!

Konkurs rozpoczyna się dnia 12.07.2021 i trwa do 31.01.2022 (do godz. 23:59).

Uproszczone zasady:

 1. Zrób zdjęcie odkurzacza centralnego Cyclovac zamontowanego w Twoim domu.
 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij go do nas.
 3. Zdjęcie zostanie opublikowane na stronie www.facebook.com/cyclovacpolska
  Zwiększ swoje szanse uzyskując jak największą liczbę polubień pod opublikowanym przez nas postem konkursowym.

Nagrody:

 1. Miejsce: iPhone 11 64GB
 2. Miejsce: iPad 10,2″ 32GB
 3. Miejsce: Turboszczotka TurbocatZoom

Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem konkursu oraz załącznikami do regulaminu aby przystąpić do konkursu.

Wykorzystanie wizerunku

Zgoda na wykorzystanie wizerunku wymagana jest wyłącznie dla zwycięzców konkursu.

Często zadawane pytania:

Jakie modele biorą udział w konkursie?

Wszystkie modele marki Cyclovac mogą wziąć udział w konkursie „Pochwal się swoim Cyclovac”.

Czy muszę posiadać konto na Facebook?

Nie, posiadanie konta w serwisie internetowym Facebook nie jest konieczne. Przesłane zdjęcia zostaną opublikowane przez nas na naszym profilu Facebook pod adresem www.facebook.com/cyclovacpolska.

Gdzie znajdę informację o modelu odkurzacza centralnego?

Informacja powinna znajdować się na froncie odkurzacza centralnego.

W przypadku braku informacji na froncie model odkurzacza znajduje się na naklejce znamionowej obok przewodu zasilającego.

Gdzie znajdę numer seryjny?

Informacja o numerze seryjnym znajduje się na naklejce znamionowej obok przewodu zasilającego.

Masz inne pytania?

Skontaktuj się z nami!
E-mail: kontakt@cpdp.pl
Tel: +48 58 672 15 05
Tel: +48 795 575 588

Formularz zgłoszeniowy

Wszystkie pola są wymagane.

  Dane kontaktowe


  Adres zamontowania urządzenia


  Informacje dodatkowe

  Załącznik

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CONSORTES KMIECIAK I MISZTAL SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Rekowie Górnym, NIP (5882425921), w celu uczestnictwa w Konkursie.

  Prosimy o zaznaczenie poniższych zgód, w przypadku gdy Zdjęcie konkursowe zawiera wizerunek osoby fizycznej.

  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęcia zawierającego mój wizerunek lub wizerunek osoby trzeciej, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, której jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym, przez CONSORTES KMIECIAK I MISZTAL SPÓŁKA JAWNA, NIP 5882425921, poprzez udostępnienie Zdjęcia konkursowego na profilu fanpage Administratora na portalu Facebook oraz na zamieszczanie go w materiałach promocyjnych oraz informacyjnych. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie, udostępnianie, publikowanie, nadawanie, utrwalanie i powielanie Zdjęcia konkursowego za pośrednictwem fanpage na Facebooku. Zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego terytorialnie i czasowo rozpowszechniania wizerunku. Zgoda zostaje wyrażona nieodpłatnie. Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania objętych zgodą zdjęć z wizerunkiem, także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci mojego wizerunku lub wizerunku osoby trzeciej, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, której jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym, przez CONSORTES KMIECIAK I MISZTAL SPÓŁKA JAWNA, NIP 5882425921, w celu prezentacji wizerunku, wykorzystywania go, udostępniania na fanpage na portalu społecznościowym prowadzonym przez Administratora na Facebooku oraz zamieszczenia w materiałach promocyjnych i informacyjnych Administratora. Zostałem/łam poinformowany/a o prawach mi przysługujących, o których informacja znajduje się w Klauzuli Informacyjnej, będącej załącznikiem nr 1 do Regulaminu Konkursu ,,Pochwal się swoim CycloVac’’. Jestem świadomy/a, że moja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.